Excursie Parken in Amsterdam Oost Vogelwerkgroep Amsterdam 18 december 2005

                                                             klik op de foto's voor vergroting                      pag. 1      naar pagina 2   

Ransuil Flevopark

Flevopark

Lekke band

Meerkoet Nieuwe Diep

Mauritskade

Kuifeend Oosterringvaart
  
                                                                                                                                                    naar pagina 2