Jonge sperwer, Beatrixpark, 28 juni 2004

Dit is één van de vier jonge sperwers die in 2004 in het Beatrixpark in Amsterdam zijn grootgebracht. De sperwers broeden daar sinds 2002. In 2005 is het broedsel mislukt, waarschijnlijk doordat het vrouwtje te lang wegbleef van het nest om voedsel te zoeken. De sperwer op deze foto bevindt zich niet ver van het nest van 2004. Op 28 juni 2004 waren de vier sperwertjes hun vliegkunst aan het oefenen door van tak naar tak te vliegen. Ik ontdekte het nest doordat ik de ouders in maart bezig zag met nestbouw. Tijdens het broeden was niet te merken dat het nest bezet was. Dat werd anders toen de jongen groot werden. Heel veel bezoekers van het park hebben de sperwers goed kunnen zien.
Meer foto's sperwers