Literatuur

Jürgen Trautner, Heiner Lambrecht, Johannes Mayer en Gabriel Hermann, Het verbod op de vernieling, beschadiging of verwijdering van de nesten van Europese vogelsoorten volgens § 42 van de Duitse natuurbeschermingswet en artikel 5 van de Europese vogelbeschermingsrichtlijn – technische aspecten, gevolgen en aanbevelingen (vertaling: Willy Hemelrijk)

Oorspronkelijke titel: Das Verbot der Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung von Nestern europäischer Vogelarten nach § 42 BNatSchG und Artikel 5 Vogelschutzrichtlinie - fachliche Aspekte, Konsequenzen und Empfehlungen
Verschenen in: Naturschutz in Recht und Praxis - online (2006) Heft 1, www.naturschutzrecht.net

Dit artikel is van belang omdat hierin wordt aangegeven welke vogelsoorten als een vervolggebruiker (Folgenutzer) kunnen worden aangemerkt wat betreft het nest.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categoriën:
1. Ten volle of onmiskenbaar grotendeels aangewezen op vervolggebruik
2. Facultatief, waarbij vervolggebruik een relatief grote rol speelt
3. Facultatief, waarbij vervolggebruik een relatief kleine rol speelt

 

Nederlandse vertaling (pdf)
Originele Duitse tekst (pdf)