Van: Edial Dekker <edial@hetnet.nl>
Datum: donderdag 1 december 2005 22:47
Aan: AVN <Amsterdams_VogelNet@yahoogroups.com>
Betreft: [AVN] Kinseldam kaalplukdag 14 jan. 2006

Beste AVN-ers,

Graag willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen aan de "Kinseldam kaalplukdag" op zaterdag 14 januari aanstaande.

Dit naar aanleiding van de discussie met Staatsbosbeheer over het beheer op de Kinseldam op 11 nov. jl. (voor meer informatie over deze avond verwijs ik naar het verslag van Frank Warendorf: http://www.dutchbirds.nl/kinseldam.htm ).

14 januari as. blijkt, na overleg met Ton Pieters van SBB, de eerste mogelijkheid om de Kinseldam met een groep vrijwilligers van begroeiing te ontdoen. Als het weer erg tegen zit is zaterdag 21 januari een alternatieve mogelijkheid.

- we verzamelen om 9 uur 's ochtends;
- iedereen laarzen, werkhandschoenen, koffie en eten meenemen;
- werkhandschoenen worden ook verzorgd door SBB;
- de intentie is om, afhankelijk van de omstandigheden, tot diep in de middag door te gaan;

Meer informatie volgt, bijvoorbeeld omtrent exacte plaats van verzamelen.

Deelnemers gelieve zich te melden dmv. een mailtje naar: bescherming@vogelwerkgroepamsterdam.nl

Groet,

Commissie Bescherming