Vogelwerkgroep Amsterdam       Gevaarlijke toestanden Carolina MacGillavrylaan           pag. 2                                      > naar pag. 3
              

We hebben de door de gemeente getroffen maatregelen voorgelegd aan één van de meest vooraanstaande wetenschappers op dit gebied, Prof. dr. D. Klem Jr., verbonden aan Muhlenburg College in de Verenigde Staten. Hij bericht dat de maatregelen onvoldoende zijn. Klik hier voor de e-mail van Prof. Klem van 10 augustus 2009.

Op 16 augustus 2009 is een houtduif van buitenaf tegen de glazen panelen van één van de binnenhoven van het studentencomplex gevlogen. De afdruk, gefotografeerd vanaf de binnenkant, is te zien op de eerste foto. Op de tweede foto het lijk van de duif. De klap moet verschrikkelijk zijn geweest. Op 23 augustus 2009 is een houtduif gesneuveld tegen een paneel van een binnenhof dat "beveiligd" was met roofvogelstickers. Zie de derde foto en de foto met de rode pijl voor de vindplaats. In het laatste binnenhof op 23 augustus ook een dode jonge merel. De foto's spreken voor zich. Hier heeft zich ook een bloedig incident voorgedaan getuige het duivenveertje dat nog tegen de ruit was geplakt. Het lijk van deze duif was niet aanwezig. Hoelang gaat deze slachting nog door?

Op 24 augustus 2009 berichtte het projectbureau Zuidoostlob dat niet wordt gestreefd naar de beste oplossing. De zijschermen en de onderzijde van de schermen zullen niet worden voorzien van stickers welke op 10 cm van elkaar komen. "Deze onderdelen van de schermen zijn hierbij dan bijna geheel volgeplakt en dat hebbben wij nimmer gezien en willen dat niet omdat de pleinen daglicht moeten krijgen en dat mn straks in de donkere periodes. Wij streven er wel naar om meer stickers te plakken en verder te monitoren hoe dat gaat."

De Duwo berichtte op 24 augustus 2009 dat de firma die de glasbewassing doet, gevraagd is een offerte uit te brengen voor het plaatsen van extra vogelstickers.

Wij zullen voorlopig dus verder moeten "monitoren" (lees: lijkjes van raamslachtoffers tellen)... Waarom moeten wíj dit eigenlijk doen? We zullen een rekening indienen.

Op 30 augustus 2009 weer een dode groenling gevonden, heeft zich dood gevlogen tegen een paneel van de achterste tuinhof. Zie de foto's links op de derde rij.

Op 31 augustus per e-mail een klacht ingediend bij de assistent van de wethouder met cc aan één van de stadsecologen. Omdat we nu al sinds mei van dit jaar vergeefs het Projectbureau Zuidoostlob van de OGA trachten te bewegen om effectieve maatregelen te nemen tegen de slachting van vogels die hier plaatsvindt. Er gebeurt niets. Geen reactie van de assistent of wethouder. De stadsecoloog bericht dat hij afwacht wat het antwoord van het stadhuis is.

Op 6 september 2009 een dode bosrietzanger in de middelste tuinhof. Zie de foto's rechts op de derde rij.

Op 13 september het definitieve bewijs dat de op 9 juli aangebrachte stippen op de onderzijde van de schermen niet helpen. Een houtduif heeft op een afschuwelijke manier de dood gevonden door te proberen tussen de stippen in te vliegen. Zie de foto's op rijen 4 en 5. Op de eerste twee daarvan is de afdruk van de botsing op de ruit te zien. Opnieuw e-mail gestuurd aan de assistent van de wethouder met cc aan één van de stadsecologen. Geen reactie.

In de nacht van 1 oktober 2009, om 00.23 uur, ontvingen we het volgende bericht: "Helaas is er sinds vanavond weer een nieuw slachtoffer te betreuren. Ik heb hem zelf tegen de wand (aan de voorkant van mijn flat) zien vliegen... Ik ben gauw naar buiten gegaan, want ik zag hem op de grond nog fladderen. Hij bewoog echter al niet meer toen ik bij hem kwam. Op advies van iemand van de dierenambulance heb ik hem toch nog in een doosje gedaan, in de hoop dat hij 'slechts' in een shock zou zijn. Het is nu inmiddels ruim een uur later, maar ik heb hem niet meer zien bewegen, dus ik vrees dat hij echt al is overleden. Ik denk trouwens dat het een lijster is. Hij vloog niet tegen het onderste gedeelte van de wand (waar de ronde stickers zijn geplakt), maar ongeveer tegen het midden (zowel in de hoogte als in de breedte gezien). In het donker zijn de donkere (zwarte) opdrukken van de afbeelding (én dus ook de zwarte stickers) kennelijk helemaal niet te zien voor de vogels. Wat mij betreft mogen ze die wand morgen nog weghalen. Ik word er echt heel treurig van (...)". Zie de laatste twee foto's op rij 5, een zanglijster.

Op 11 oktober 2009 ontdekt dat de gemeente inderdaad wat extra stickers heeft laten plakken en ook dat het niet helpt: de afstand tussen de stickers is nog steeds veel te groot. Wij houden de gemeente verantwoordelijk voor dood van de houtduif die hier tegenaan is gevlogen. Zie foto's op de laatste rij. De gemeente had kunnen weten dat de getroffen maatregel volstrekt onvoldoende is.

Op 30 oktober 2009 berichtte de stichting Duwo dat ze aan hun glazenwassersbedrijf opdracht zullen geven 1.224 stickers te plakken. Voor de merel op de laatste twee foto's, aangetroffen op 1 november, komt dit te laat.

                                                                                                                       terug naar pag. 1                                  naar pag. 3